Czym jest audyt?

Audyt energetyczny jest przedsięwzięciem pozwalającym określić jak efektywnie wykorzystuje się energię w budynku. Polega on przede wszystkim na określeniu stanu aktualnego oraz wskazaniu możliwych lub koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięć.

Celem audytu energetycznego jest wskazanie, jak najszybciej i najmniejszym kosztem osiągnąć oszczędności na rachunkach za energię oraz poprawić komfort użytkowania budynku. Jest to szczegółowa ekspertyza dotycząca wyboru optymalnego rozwiązania (pod kątem aspektów ekonomicznych, technicznych, formalnych) oraz analizy jego opłacalności.

Audyt jest opracowaniem wskazującym z pośród minimum trzech wariantów najbardziej optymalne ulepszenia, jakie proponowane są Inwestorowi w celu polepszenia cech energetycznych budynku. Proponowane rozwiązania, chociaż stanową kalkulację nakładów finansowych (audyt zawiera kosztorys), niosą ze sobą wprost wskazanie, w jaki sposób można zmodernizować dany budynek, aby uatrakcyjnić go na potencjalnym rynku nieruchomości, unowocześnić a przede wszystkim realnie zmniejszyć koszty jego utrzymania.

Założeniem audytu jest również, zgodnie z dyrektywą, wskazanie Inwestorowi możliwych do zastosowania rozwiązań niekonwencjonalnych. Alternatywą może być wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz innych wariantów termomodernizacji mających wpływ na racjonalne gospodarowanie zasobami nieodnawialnymi, ochronę środowiska i poprawę ogólnego bilansu energetycznego środowiska.

Po co audyt?

Audyt jest niezbędnym dokumentem WYMAGANYM przez Bank Gospodarki Krajowej przy wydawaniu decyzji o przyznaniu premii termomodernizacyjnej. Przedstawiony w audycie stan techniczny budynku oraz proponowane ulepszenia stanowią gwarancję dla banku udzielającego kredytu opłacalności planowanego przedsięwzięcia, a dla Inwestora lub Zarządcy pomoc państwa w postaci uzyskanej premii. Pomoc ta może wynieść nawet do 20% zaciągniętej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 16% całkowitych kosztów modernizacji i dwukrotności przewidywanej rocznej redukcji kosztów energii. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne Inwestor spłaca tylko 80% kwoty wykorzystanego kredytu.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne może m.in. obejmować:

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania/chłodzenia budynków

–  zmniejszenie strat energii pierwotnej w sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła

–  zmniejszenie energii na oświetlenie

–  zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii na źródła odnawialne

Dla kogo audyt?

Audyt jest potrzebny Inwestorom i Zarządcom nieruchomości, którzy szukają rozwiązań prowadzących do obniżenia zapotrzebowania na energię dostarczaną i zużywaną przez budynek, przy jednoczesnym utrzymaniu lub wzroście komfortu użytkowania tego budynku.

Audyt jest częścią wymaganej dokumentacji składanej w dowolnym banku współpracującym z Bankiem Gospodarki Krajowej w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej.

Zachęcamy do skorzystania z usług oraz doradztwa naszych Audytorów