skala energetyczna

 

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne czyli certyfikat energetyczny to dokument określający jakoś energetyczną lokalu lub budynku.

Dokument ten powstał w odpowiedzi na rosnący deficyt zasobów energii oraz wciąż wzrastającą emisję CO2 do atmosfery. Obowiązek certyfikacji został ustanowiony unijną Dyrektywą 2002/91/WE dla wszystkich krajów Wspólnoty. Zgodnie z jej założeniami wprowadzenie świadectw ma na celu zwiększenie u potencjalnego Inwestora świadomości dążenia do budownictwa energooszczędnego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej wprost określa jaka jest wielkość zapotrzebowania energii zużywanej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenia w badanym budynku.

Sporządzić świadectwo może wyłącznie upoważniony specjalista.

Świadectwo ważne jest 10 lat.

 

Dla Kogo Certyfikat?

W Polsce wg obowiązującego znowelizowanego Prawa Budowlanego od 1 stycznia 2009 roku certyfikat  muszą posiadać wszystkie sprzedawane i wynajmowane budynki – zarówno te na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, a także te, w których w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie charakterystyka energetyczna. Dokument jest niezbędny także na etapie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie, po zakończeniu budowy.

Od marca 2015r. zacznie obowiązywać również zapis zawarty w Prawie budowlanym z dnia 29 sierpnia 2014r. o obowiązku posiadania świadectw energetycznych dla wszystkich budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, których powierzchnia użytkowa przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Każdy, kto wynajmuje lub kupuje dom/lokal od dewelopera lub na rynku wtórnym ma prawo zażądać od zbywcy świadectwa. Wskaźnik zapotrzebowania na energię EP zawarty w certyfikacie, wprost mówi przyszłemu potencjalnemu nabywcy, jakie koszty są związane z utrzymaniem i eksploatacją danego lokum.

Przepisów nie stosuje się wyłącznie w odniesieniu do budynków:

  1. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2. Miejsca kultu i działalności religijnej;
  3. Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  4. Niemieszkalnych w gospodarce rolnej;
  5. Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m2/rok;
  6. Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  7. Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2.

 

 

Zachęcamy do skorzystania z usług oraz doradztwa naszych Audytorów